×
 1. Opis usterki
  Pierwszą czynnością jaką należy wykonać przed wysłaniem akordeonu do serwisu jest przygotowanie opisu usterki wraz z nr telefonu osoby, z którą serwis może się kontaktować w przypadku dodatkowych pytań. Można to zrobić również poprzez formularz zgłoszeniowy z naszej strony.

 2. Przygotowanie akordeonu
  Następnie należy przygotować akordeon do transportu: odpiąć pasy nośne, zablokować mechanizm basowy i włożyć instrument do pokrowca lub futerału  wraz z opisem usterki. Puste przestrzenie powinny być wypełnione w taki sposób, aby instrument nie mógł się przesuwać w opakowaniu. Nie wolno jednak wkładać wypełnień bezpośrednio na następujące elementy: basy, regestry basowe,
  przełącznik konwertera, galeryjkę i regestry mechanizmu dyskantowego.

 3. Opakowanie
  Przygotowany akordeon należy włożyć do worka zabezpieczającego przed wilgocią oraz do dodatkowego opakowania:

  • oryginalnego kartonu
   Pomiędzy pokrowcem/futerałem, a kartonem należy umieścić styropian o grubości min. 3 cm i podobnie jak poprzednio wypełnić wszystkie puste miejsca. Karton należy zakleić taśmą tak, aby na górnym wieku oraz podstawie utworzyła literę H.   • jeśli oryginalny karton został wyrzucony lub jest uszkodzony, należy zamówić w serwisie
   specjalny case transportowy. 4. Czytelne oznakowanie
  Na koniec pozostaje umieścić etykiety na wieku pudła (oraz usunąć stare). Prosimy zwrócić uwagę na to, by kod kreskowy był czytelny (nie może być pozaginany). Karton należy oznaczyć naklejkami „ostrożnie szkło” oraz „góra – dół” tak, by akordeon stał na nóżkach. Naklejki można otrzymać od kuriera odbierającego przesyłkę.